The Springboard Charity yn parhau i gefnogi’r gymuned, diolch i arian y Loteri Genedlaethol

Slider image

Mae Cyrchfan Lletygarwch Cymru: Newid bywydau trwy sgiliau bywyd trosglwyddadwy ledled Cymrum yn helpu eu cymuned i addasu, adfer a ffynnu, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, trwy Bydd y prosiect tair blynedd hwn yn helpu cymunedau’n uniongyrchol ledled Cymru i ffynnu trwy roi i bobl ddi-waith yr hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth mae eu hangen arnynt i sicrhau swyddi cynaliadwy yn y diwydiannau Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth.

Derbyniodd The Springboard Charity £369,190 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Dywedodd Chris Gam, CEO yn The Springboard Charity : “Mae’n bleser gennym gefnogi pobl mewn cymunedau ledled Cymru i gael  cyflogaeth gynaliadwy yn y diwydiant lletygarwch. Bydd y prosiect hwn yn gyfuniad o gefnogaeth ddigidol ac wyneb yn wyneb i’n galluogi i gyrraedd y rhai anoddaf eu cyrraedd a ledled Cymru”

I ddarganfod mwy am ymgeisio am grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi eich cymuned, ewch i www.cronfagymunedolylg.org.uk/cymru

Gwybodaeth bellach: 

Gemma Edmonds

07825776819 

Coopers’ Hall, Devonshire Square, London, EC2M 4TH

Am fwy o fanylion am Destination Hospitality Wales ewch i: https://springboard.uk.net/

Published: 1st July 2022

Last edited: 25th July 2022